Taller de VideoDanza  – Spot Promocional

“Frágil”  – Spot Danza Contemporánea

Aldi de Oyarzabal – Reel – Semblanza

“Te Mana” – Escuela de Danza – Corporativo